1 CHỈ THUỐC BẮC BẰNG BAO NHIÊU GAM

Theo xã hội cổ Phương Đông thì đơn vị Đồng cân cũng được sự dụng để đo lường các vị thuốc nên việc Quy đổi liều lượng thuốc Theo Đông Y Quy định 1 Đồng cân = 1 chỉ =3,75 gam. Ngày nay người ta ít sự dụng để giao dịch chỉ hay đồng cân vì nó rườm rà ko thuận lợi trong sự dụng giao dịch cân đo.Thay vào đó, người ta thường lấy làm tròn số 1 đồng cân = 3 gam để tiện lợi trong vấn đề cân thuốc.

Bạn đang xem: 1 chỉ thuốc bắc bằng bao nhiêu gam


Hơn nữa, trong thời đại mới, người ta quên dần dùng đồng cân hay chỉ cho vấn đề bốc thuốc mà chỉ tính theo gam mà thôi. Nên trong các Thang thuốc Nam hầu hết người ta chỉ ghi liều lượng bằng Gram.

Do Sự thay đổi cách đo lường của các triều đại và sự khác biệt giữa các vùng miền, thời xưa và nay khác nhau rất nhiều về tên gọi, các đơn vị quy đổi liều lượng thuốc Theo Đông Y đo lường cũng không đồng nhất.

*


Đời nhà Tống:(cũng giống thời Hán)

Đời nhà Tống thi khác lấy đơn vị là Cân, Lạng, Tiền, Phân, Li

10 li = 1 phân10 phân= = 1 tiền10 tiền = 1 lạng16 lạng = 1 cân

Đời nhà – Minh,đến đời nhà Thanh:

Thời cổ dùng 1 lạng nay cổ thể dùng là 1 tiền. Trong bài thuốc của các thời đại Tống, Minh, Thanh thường nói đến đơn vị là Phân. Tức là phân của đơn vị phân, li, đơn vị phân này không giống với đơn vi phân thời cổ (2 tiền rưỡi = 1 phân thời cổ). Từ những điều cổ phương đã nổi, 1 lạng thời nhà Hán ngày nay cố thể dùng bằng 3g.

 ĐO DUNG TÍCH ( DUNG LƯỢNG)

– Trong cổ phương, thường dùng các đơn vị như: Hộc, Đấu, Thăng, Ca, Thược, đều hơn kém nhau 10 lần;

10 thước = 1 ca10 ca = 1 thăng10 thăng = 1 đấu10 đấu = 1hốc

Ngày nay: 1 thăng = 1 lít, 1 ca = 1/10 lít = 1 dề ci lít (dm3)

TỪ DUNG TÍCH TÍNH RA TRỌNG LƯỢNG LIỀU LƯỢNG THUỐC YHCT

Thường thường trong các phương thuốc:

1 thăng Vân Bán hạ tương ứng với 5 lạng;1 thăng Thục tiêu thì tương ứng với 3 lạng;1 thăng Ngô thù du thì tương ứng với 5 lạng

Dựa vào trọng lượng riêng, tuỳ theo độ nặng nhẹ của các vị thuốc mà 1 thăng thuốc tương đương với khoảng từ 3 – 9 lạng.

Xem thêm: Samsung Galaxy A01 Core - Samsung Galaxy Core Prime Chính Hãng

 ĐỐI VỚI PHƯƠNG THUỐC DẠNG TÁN LIỀU LƯỢNG THUỐC YHCT

Thời cổ dùng các đơn vị có tên như:

Đao khuê, Phương thốn tỷ (cái thìa vuông) tức là làm 1 cái thìa vuông.Mỗi cạnh dài 1 thốn, xúc mạt thuốc (thuốc tán, bột) vừa đầy mà không bị rơi vãi là vừa độ. Đao khuê = 1/10 của Phương thốn tỷ.

Tiền tỷ tức là dựa vào loại tiền 5 thù thời nhà Hán đong mạt thuốc vừa đầy mà không bị rơi là vừa đủ.

Nhất tự tức là dựa vào loại tiền Khai Nguyên Thông Bảo thời cổ. (là một loại tiền tệ cổ bằng bạc, trên đồng tiền có khắc 4 chữ khác nhau ở xung quanh: Khai, Nguyên, Thông, Bảo). Xúc mạt thuốc lấp vừa đầy các chữ đó là lượng của Nhất tự.

Trong đó, 1 phương thốn tỷ thuốc tán thì lại bằng khoảng 5 đến 8 phân. (Tương đương với lượng khoảng 2 – 3g, ngày nay 1 tiền tỷ thuốc tán bằng khoảng 3 đến 5 phân ,tương đương với liều lượng dùng khoảng 1 đến 2g ngày nay).

ĐỐI VỚI DẠNG THUỐC HOÀN

Về số lượng, kích thước của viên thuốc hoàn thời cổ dùng đơn vị như sau:

Đại đơn hoànKê tử hoàng

Đại ngô đồng tử cho đến Đại ma tử và Tiểu ma tử.

Ví dụ: 1 Kê tử hoàng = 1 Đơn hoàng = 40 Ngô đồng tử = 30 hạt Đại đậu 9 160 hạt Tiểu đậu = 480 hạt Đại ma tử

*

⇒ Chú ý: Lúc chuyển đổi đơn vị những số lẻ phía sau cũng có thể lược bỏ hoặc làm tròn thường lấy:

1 đồng cân bằng 4g1 lạng bằng 40g1 cân ta bằng 400g

Tham khảo thêm trên trang: Tuệ Tĩnh Đường – Tinh Hoa Y học Cổ Truyền