Bài 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1

+) Bình pmùi hương của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(x^2 + 2x + 1 )

(= x^2 + 2.x.1 + 1^2 = left( x + 1 ight)^2)


Bạn đang xem: Bài 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1

LG b

(9x^2 + y^2 + 6xy);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương thơm của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(9x^2 + y^2 + 6xy )

(= 9x^2 + 6xy + y^2 )(= left( 3x ight)^2 + 2.3x.y + y^2 = left( 3x + y ight)^2)


LG c

(25a^2 + 4b^2-20ab);

Phương pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương thơm của một hiệu: (left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(25a^2 + 4b^2-20ab )

(= 25a^2-20ab + 4b^2 )

(= left( 5a ight)^2-2.5a.2b m + left( 2b ight)^2)

(= left( 5a-2b ight)^2)

Hoặc 

(25a^2 + 4b^2-20ab )

(= 4b^2-20ab + 25a^2)

(= left( 2b ight)^2-2.2b.5a + left( 5a ight)^2)

(= left( 2b-5a ight)^2)


LG d

(x^2-x+dfrac14).

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng:

+) Bình phương của một hiệu: (left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(x^2 - x + dfrac14 )

(= x^2 - 2.x.dfrac12 + left( dfrac12 ight)^2 )

( = left( x - dfrac12 ight)^2)

Hoặc 

(x^2 - x + dfrac14 = dfrac14 - x + x^2 )

( = left( dfrac12 ight)^2 - 2.dfrac12.x + x^2 )(= left( dfrac12 - x ight)^2)

longky.mobi


*
Bình luận
*
Chia sẻ

Xem thêm: Upsell Và Cross Sell Là Gì ? Phân Biệt Giữa Upsell Và Cross

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp đề xuất là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể góp Loigiaituyệt.com


Cảm ơn bạn vẫn sử dụng longky.mobi. Đội ngũ cô giáo yêu cầu nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại ban bố để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng cam kết nhằm nhấn lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phnghiền longky.mobi gửi những thông tin mang lại chúng ta để cảm nhận những giải thuật hay cũng tương tự tư liệu miễn mức giá.