Bài Cúng Hằng Ngày Của Phật Giáo Hòa Hảo


--- Bài bắt đầu rộng ---

4.5

/

5

(

2

bình chọn

)

SỰ CÚNG LẠY của người cư sĩ Tại Gia – PHẬT GIÁO HOÀ HẢOBÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ ÔNG BÀ (Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ),BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT (Bài Cúng Ngôi Tam Bảo),BÀN THÔNG THIÊN,NIỆM PHẬT.

Bạn đang xem: Bài cúng hằng ngày của phật giáo hòa hảo

Đang xem: Bài cúng đạo phật giáo hòa hảo

SỰ CÚNG LẠY CỦA NGƯỜI CƯ SĨ TẠI GIA – PHẬT GIÁO HOÀ HẢO :

*

Cúng lạy của người cư sĩ tại gia

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀNTHỜ ÔNG BÀ (Bài Cúng Cửu Huyền Thất Tổ) :

Cầm hương xá 3 xá, quỳ xuống chấp tay đưa lên trán nguyện:Cúi kính dưng hương trước Cữu Huyền,Cầu bên trên Thất Tổ chứng lòng thiềng.Nay bé tỉnh ngộ quy y Phật,Chí dốc tu hiền tạo phước duyên”.Cấm hương rồi đứng ngay lập tức thẳng chắp tay vào ngực đọc tiếp:Cúi đầu lạy tạ Tổ Tông,Báo ơn sinh dưỡng dày công nhọc nhằn.Rày nhỏ xin giữ Đạo hằng,Tu cầu Tông Tổ rất thăng Phật đài.Nguyện khiến cho đẹp mặt mày;Thoát nơi khổ hải Liên đài được lên.Mong nhờ Đức Cả bề trên,Độ nhỏ yên ổn vững bền cội tu”. (lạy 4 lạy)

BÀI NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜPHẬT (Bài Cúng Ngôi Tam Bảo):

Cầm hương xá 3 xá, qùy xuống chắp tay đưa lên trán đọc bài bác Quy y :Nam Mô Thập Phương Phật.Nam Mô Thập Phương Pháp.Nam Mô Thập Phương Tăng”. “Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại thần, chư quan cựu thần, chưvị sơn thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng, chứng minc, nay bé nguyện cảihối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy Ngài, tu hiền theo Phật Đạo”.Cắm hương, lạy 4 lạy cũng được, hoặc cắm hương đứng tức thì thẳng chắp tay vàongực đọc: “Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi phổ độ bọn chúng sanh A Di ĐàPhật”.“Nam Mô nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên Hoa hải hội,thượng Phật từ bi, Phật vương độ bọn chúng, thế giới bình an”.“Nam Mô nhị ngulặng cầu: Cữu Huyền Thất Tổ Tịnh độ rất sanh”.“Nam Mô tam nguyện cầu: Phụ Mẫu tại đường tăng long phước thọ, Phụ Mẫu vượt khứtrực vãng Tây Phương”.“Nam Mô tứ nguyện cầu: Bá tánh vạn dân từ chổ chính giữa có nhân, giải thoát mê ly”.“Nam Mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự,trí huệ xuất sắc, giai đắc đạo quả”. Lạy 4 lạy rồi xá:1 xá thiết yếu giữa niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”.1 xá phía trái niệm: “Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát”.1 xá bên phải niệm: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”.

BÀN THÔNG THIÊN:

Cầu nguyện bàn Phật hoàn thành, lên trên mâm Thông Thiên cầu nguyện 4 hướng (lấy bàn ThôngThiên làm cho hướng chánh) trước mặt, sau lưng, hai bên vai.Hướng chánh bàn Thông Thiên tất cả nguyện, đọc bài Quy Y, còn bố hướng cơ chỉ đọcbài Tây Phương ngũ nguyện. (mỗi hướng đọc rồi lạy 4 lạy – khi cầu nguyện nếukhông thể lạy được thì xá 3 xá) Lạy đứng xuất xắc lạy quỳ phụ thuộc vào cơ hội yếu mạnh.

NIỆM PHẬT:

Cúng ngừng, muốn niệm Phật cũng được. Ngồi phân phối già thẳng lưng niệm: “Nam Mô A DiĐà Phật“. Hay niệm: “Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức,nhứt thập nhứt vạn, cữu thiên ngũ bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi phổ độchúng sanh A Di Đà Phật”.

Xem thêm: 1️⃣"Xem Ngay" Link Download Adobe Illustrator Cc 2019 Full Crack " Vĩnh Viễn

(Niệm Phật nhiều ít phụ thuộc vào sức bản thân, thời điểm cầu nguyện với niệm Phật chỉ niệmtrong tâm) “Nam Mô-A-Di-Đà-Phật”, đi, đứng, nằm, ngồi rán niệm chớ quên khôngđợi gì thời khắc.

KHI ĂN CƠM

Mỗi lúc ăn cơm với mắm muối đưa ra cũng vậy, đều nguyện vái Cữu Huyển, Thất Tổ,Ông Bà, Cha Mẹ vượt vãng về ăn với bản thân để tỏ lòng hiếu thảo.

ĂN CHAY

Đến ngày đơm quảy bao gồm đưa ra cúng nấy.Ăn ctuyệt ngày 14-15, 29-30, mon thiếu 29 – 1, có nhang thì đốt, không có thìnguyện ko.Hàng năm, đến ba ngày xuân nhựt thì ngày 29-30 với mồng 1 phải ăn ctốt, trongmấy ngày ăn cgiỏi phải cúng chay, qua đến ngày mồng 2 tất cả đưa ra cúng nấy cũng được,đến ngày mồng 3 ra mắt không nên gần cạnh sinh loại vật nhưng cúng tế Trời Phật, chỉsử dụng hoa lá cơ mà cúng thôi.

ĐI XA NHÀ

Đi làm cho ruộng đến thời cúng, ngó về hướng Tây nguyệnrồi xá.

Còn đi xa thì nguyện tưởngtrong tâm địa cũng được.Xem tiếpCách Thờ Phượng Và Hành Lễ Của Người Tín Đồ PGHHCỬU HUYỀN THẤT TỔ LÀ GÌ?