BRAND VALUE LÀ GÌ

Giá trị của uy tín xuất xắc Brand Value là 1 quan niệm đa yếu tố bao gồm nhiều nguyên tố khác biệt. Ý nghĩa của thuật ngữ này được trao đổi bên dưới những góc nhìn khác biệt theo rất nhiều mục tiêu khác nhau.

Bạn đang xem: Brand value là gì


*

Giá trị của thương thơm hiệu

Trên thế giới hiện ni, có nhiều quan tiền điểm về giá trị của thương hiệu.

Keller (1993, 1998) mang lại rằng Giá trị của thương hiệu chính là kiến thức của người tiêu dùng (brand knowledge) về thương hiệu đó.

Kiến thức của quý khách hàng này tổng quan nhì thành phần chính: Nhận biết thương hiệu (brvà awareness) – Ấn tượng về thương hiệu (brand image).

Aaker (1996) đề nghị bốn thành phần của cực hiếm tài sản thương hiệu. Bốn thành phần này bao gồm:

Lòng trung thành (brvà loyalty)

Nhận biết thương hiệu (br& awareness)


Chất lượng cảm nhận (perceived quality)


Các thuộc tính đồng hành của thương hiệu (brvà associations) như tên một địa phương, một nhân vật gắn liền với thương hiệu, bằng sáng chế (patents), nhãn hiệu mong chứng (trademarks), mối quan tiền hệ với kênh phân phối.

Xem thêm: Lennardigital Sylenth1 3 - Fl Studio 12 Full Crack Sinhvienit

Lassar (1995) đề nghị năm thành phần của quý hiếm tài sản thương hiệu:

Chất lượng cảm nhận (perceived quality)

Giá trị cảm nhận (perceived value)

Ấn tượng thương hiệu (brand image

Lòng tin về thương hiệu của quý khách (trustworthiness)

Cảm tưởng người tiêu dùng về thương hiệu (commitment)

Các quan liêu điểm trên đây có nhiều điểm tương đồng, tuy nhiên cũng có một số khác biệt. Điều này cho thấy quý hiếm thương hiệu là một khái niệm nhiều thành phần (multidimensional) bao gồm nhiều thành phần. Ý nghĩa của thuật ngữ này được bàn luận dưới các góc độ sự so sánh cho những mục đích sự khác biệt.

Thành phần của quý hiếm thương hiệu tại thị trường Việt Nam 

Có 4 thành phần thiết yếu của cực hiếm thương hiệu tại thị trường Việt Nam bao gồm:

Nhận biết thương hiệu – Brand Awareness

Là một thành phần quan trọng của quý giá thương hiệu. Nó đề cập đến khả năng của một người tiêu dùng có thể nhận dạng hoặc nhớ đến thương hiệu như một yếu tố cấu thành của một vật phẩm nhất định (Asker, 1991; Keller, 1998).

Lòng đắm đuối muốn về thương hiệu – Br& Desire

Một người tiêu dùng si mê muốn sỡ hữu một thương hiệu lúc họ thích thú về nó và muốn tiêu dùng nó. Vì vậy, lòng si mê muốn về thương hiệu nói lên mức độ thích thú và xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng đó.

Chất lượng cảm nhận – Brvà Perception

Chất lượng cảm nhận (PQ) là thành phần thứ ba của cực hiếm thương hiệu (Asker, 1991; Keller, 1998). Đây chính là nhận thức của người tiêu dùng về toàn bộ chất lượng sản phẩm, là sự chênh lệch giữa tổng quý hiếm người tiêu dùng nhận được và những quý giá mà họ mong muốn chờ ở một sản vật (Zeithaml, 1988).

Lòng trung thành thương hiệu – Br& loyalty 

Lòng trung thành của người tiêu dùng nói lên xu hướng của người tiêu dùng tải và sử dụng thương hiệu nào trong một dòng mặt hàng và lặp lại hành vi này (Chaudhuri, 1999).