C4h8o2 có bao nhiêu công thức cấu tạo

Đồng phân của một hóa học cơ học tương đối tinh vi với có rất nhiều loại: đồng phân mạch hlàm việc (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân đội chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục tiêu góp các em học sinh viết đầy đủ số đồng phân của C4H8O2 và hotline tên đúng những đồng phân của C4H8O2 tương xứng.


Bạn đang xem: C4h8o2 có bao nhiêu công thức cấu tạo

Công thức cấu trúc của C4H8O2và điện thoại tư vấn thương hiệu | Đồng phân của C4H8O2với điện thoại tư vấn tên

Ứng với phương pháp phân tử C4H8O2thì chất hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C4H8O2

Axit cacboxylic C4H8O2có 2 đồng phân cấu tạo, nỗ lực thể:

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
CH3- CH2– CH2– COOHAxit butyric/ axit butanoic
*
CH3– CH(CH3)COOH2 – metylpropanoic

*

B. Este C4H8O2

Este C4H8O2bao gồm 4 đồng phân cấu tạo, nắm thể

Đồng phânCTCT thu gọnTên gọi
*
HCOOCH2– CH2– CH3n – propyl fomat
*
HCOOCH(CH3)CH3Isopropyl fomat
*
CH3COOC2H5Etyl axetat
*
CH3– CH2– COO – CH3Metylpropinat

Vậy ứng cùng với phương pháp phân tử C4H8O2thì hóa học bao gồm 6 đồng phân, có thể là axit cacboxylic hoặc este.


8237
Chia sẻ:
Tải tư liệu
« Bài kế sau Bài sau đó »

Có thể bạn quan tiền tâm


Bài viết tất cả lượt coi cao


THÔNG TIN VIETJACK
LIÊN KẾT
TẢI ỨNG DỤNG
tin nhắn.com
Thông báo ×
×
Trải nghiệm miễn chi phí Hỏi đáp với App VietJack !
*

*

Tiếp tục áp dụng web!
*

Trải nghiệm các tính năng hơn với App VietJachồng. Hỏi đáp miễn phí tổn cùng với thầy giáo. Thi online với hàng ngàn cỗ đề chuẩn chỉnh.
Xem bằng App Tiếp tục thực hiện web!

Xem thêm: Ban Tuyên Giáo Trung Ương Tiếng Anh Là Gì, Quy Định 04

Đăng nhập vào hệ thống
×
Tài khoản Facebook
Tài khoản Google
Quý khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng thông tin tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjaông chồng.com nhằm đăng nhập!
Lưu mật khẩu đăng nhập
Quý khách hàng quên mật khẩu?
Đăng nhập
Quý khách hàng chưa có tài khoản? Đăng ký kết ngay
Đăng cam kết vào hệ thống
×
Tài khoản Facebook
Tài khoản Google
quý khách hoàn toàn có thể sử dụng thông tin tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
Đăng cam kết
quý khách sẽ tài năng khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục tài khoản
×
Khôi phục
Bạn sẽ có tài năng khoản? Đăng nhập ngay