Cải thảo tiếng anh là gì

Bài viết Cải Thảo Tiếng Anh Là Gì, Cải Thảo Tiếng Anh Call Là Gì thuộc chủ đề về Hỏi Đáp đang rất được hết sức nhiều người quyên tâm đúng không như thế nào !! Hôm nay, Hãy thuộc longky.mobi tìm hiểu Cải Thảo Tiếng Anh Là Gì, Cải Thảo Tiếng Anh Gọi Là Gì vào bài viết hôm nay nha !Các ai đang xem chủ đề về : “Cải Thảo Tiếng Anh Là Gì, Cải Thảo Tiếng Anh Gọi Là Gì”


Bạn đang xem: Cải thảo tiếng anh là gì

đa số loại rau trong giờ anh được viết cùng phạt âm như vậy nào? sau đây là thương hiệu đông đảo các loại rau củ vào Tiếng Anh thịnh hành tốt nhất buộc phải ghi nhớ, bổ sung tức thì vốn tự vựng tiếng anh về những một số loại rau củ củ quả ngay lập tức nào.


*

Tên số đông một số loại rau trong Tiếng Anh

Vegetable / ‘vedʒtəbl/: rau

➔ Từ bình thường để chỉ gần như loại rau củ trong Tiếng Anh

A

Aubergine / ‘əʊbədʒi:n/: cà tím

Amaranth / ‘æmərænθ/: rau xanh dền

Asparagus / ə’spærəgəs/: măng tây

B

Beet / bi:t/: củ cải đỏ/ củ cải đường

Blachồng bean / bælk bi:n/: đậu đen

Broccoli / ‘brɒkəli/: súp lơ xanh

Bean /bi:n/: đậu

Bean – sprouts / bi:n spraʊt/: giá đỗ

Bamboo shoot / bæm’bu: ∫u:t/: măng

Butternut squash / ,bʌtənʌt ‘skwɒ∫/: túng bấn rợ hồ nước lô

Bok choy /bɒk ‘t∫ɔi/: rau củ cải thìa

Bitter gourd /’bitə guəd/: mướp đắng/ khổ qua

Basil /’bazəl/: rau húng quế

C

Cauliflower / ‘kɒliflaʊə/: súp lơ

Cabbage / ‘kæbidʒ/: rau xanh bắp cải

Celery / ‘sələri /: rau đề nghị tây

Cress /kres/: rau củ mầm

Carrot / ‘kærət/: củ cà rốt

Cucumber / ‘kju:kʌmbə/: trái dưa chuột

Corn / kɔ:n /: bắp ngô


Bài Nổi Bật Sponge Cake Là Gì - Nhật Ký Làm Bánh: Cốt Bánh Kem/Ga

Xem thêm: Download Adobe Premiere Pro Cc 2018 Free Full Version Download

Chilli / ‘t∫ili/: quả ớt

Coriander / ,kɒri’ændə/: cây rau mùi

Chinese cabbage /,t∫ai’ni:z ‘kæbidʒ /: rau cải thảo

Chives / ‘t∫aives/: rau củ hẹ

Chayote / ‘t∫ajəuti/: quả su su

D

Dill / dil/: rau xanh thì là

E

Escarole / ‘eskərəʊl/: rau xanh má / rau diếp xoăn

Egg – plant / ‘egplɑ:nt /: cà tím

F

Fennel / ‘fenl/: rau thì là

G

Gourd / guəd/: quả bầu

Green vegetable /gri:n ‘vedʒtəbl/: rau củ quả(xanh càng tốt)

H

Herb / ‘hɜ:b/: rau củ thơm

Horse – radish / ‘hɔ:srædi∫/: cải gia vị

K

Kidneybean: đậu tây/ đậu đỏ

Kohlrabi / ,kəʊl’ra:bi/: củ su hào

Kale / keil/: cải xoăn

Katuk /keituk/: rau củ ngót

L

Lettuce /’letis/: rau củ xà lách

Leek /li:k/: tỏi tây/ củ kiệu

Loofah / ‘lu:fə/: quả mướp

M

Mushroom / ‘mʌ∫rʊm/: nấm

Malabar spinach / mæləbố ‘spini:dʒ /: rau xanh mồng tơi

Marrow / ˈmæroʊ/: rau xanh túng xanh/ túng đao

Mustard green /’mʌstəʌd gri:n /: rau cải cay

O

Onion / ‘ʌniən/: hành tây

Olive sầu / ‘ɒliv/: trái ô – liu

Okra / ‘ɔkrə /: đậu bắp

P

Polygonum / pɔ’ligənəm/: rau răm

Pumpkin / ‘pʌmpkɪn /: trái túng thiếu ngô

Potato / pəˈteɪtoʊ /: khoai vệ tây

Pak choy / pa:k ‘t∫ɔi/: rau xanh cải thìa

Parsnip / ‘pa:snip/: củ cải

Purslane/ ‘pə:slən/: rau củ sam

Parsley / ‘pa:sli/: rau củ mùi tây/ rau nđụn tây

S

Squashes / skwɒ∫es/: quả bí

Sweet potato lớn / swi:t pəˈteɪtoʊ/: khoai nghiêm lang

Spinach / ‘spini:dʒ/: rau xanh chân vịt/ rau xanh bi –a

Sargasso / ‘sɑ:’gæsou /: rau mơ

Sweet potato bud / swi:t pəˈteɪtoʊ bʌd /: rau lang

Seaweed / ‘si:wi:d/: rong biển

Spring onion / spriŋ ‘ʌniən/: hành lá

String bean /striŋ bi:n/ = Green bean /gi:n bi:n/: đậu Cô – ve

Swiss chard / swis ‘t∫ɑ:d/: cải cầu vồng

T

Tomato lớn / tə’meɪtoʊ /: trái cà chua


Bài Nổi Bật Pichồng Up Nghĩa Là Gì

Taro / ‘ta:rəʊ/: khoách sọ

Turnip / ‘t3:nip/: củ cải

W

Water cress / ‘wɔːtər kres/: rau xanh cải xoong

Water morning glory / ‘wɔːtər ,mɔːrnɪŋ ‘ɡlɔːri/: rau củ muống

R

Radish / ‘rædɪʃ /: cải củ

Red pepper / red ‘pepə/: ớt đỏ

Radicchio / ræˈdɪkijoʊ/: cải bắp tím

Y

Yam / jæm /: khoai

Z

Zucchini /zʊ’ki:ni/: túng bấn ngồi

Danh sách tên đông đảo loại rau bằng giờ anh trên đó là gần như tự vựng cực kỳ có lợi cùng rất cần thiết cải thiện vốn từ vựng về rau củ củ quả. Hãy ghi ghi nhớ thật kĩ nhằm cần sử dụng trong những trường đúng theo hết sức cần thiết.

Chuyên ổn mục: Hỏi Đáp
Các thắc mắc về Cải Thảo Tiếng Anh Là Gì, Cải Thảo Tiếng Anh Call Là GìNếu tất cả bắt kỳ câu hỏi thắc mắt làm sao vê Cải Thảo Tiếng Anh Là Gì, Cải Thảo Tiếng Anh call Là Gì hãy cho cái đó bản thân biết nha, mõi thắt đôi mắt giỏi góp ý của những bạn sẽ giúp mình nâng cấp hơn rộng trong những bài sau nha
Bài Nổi Bật Front End Baông xã End Là Gì
Các Hình Ảnh Về Cải Thảo Tiếng Anh Là Gì, Cải Thảo Tiếng Anh Hotline Là Gì

*

Các từ bỏ khóa tra cứu tìm mang đến nội dung bài viết #Cải #Thảo #Tiếng #Anh #Là #Gì #Cải #Thảo #Tiếng #Anh #Điện thoại tư vấn #Là #Gì

Tra cứu thêm biết tin về Cải Thảo Tiếng Anh Là Gì, Cải Thảo Tiếng Anh gọi Là Gì trên WikiPedia

Quý Khách đề xuất tra cứu vãn thông tin cụ thể về Cải Thảo Tiếng Anh Là Gì, Cải Thảo Tiếng Anh hotline Là Gì từ trang Wikipedia giờ Việt.◄