Bảo mật và Quyền riêng tư web longky.mobi 

Longky.mobi quan trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Khi sử dụng các dịch vụ của longky.mobi , bạn phải tuân thủ Điều khoản Dịch vụ và Chính sách về Quyền riêng tư. Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư này theo thời gian. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất tại đây. Bằng cách sử dụng Dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý với Chính sách về Quyền riêng tư mới.

chinh-sach-bao-mat

1. Thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn đăng ký tài khoản trên longky.mobi , chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân như tên, email, ngày sinh, giới tính và hình ảnh đại diện.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp Dịch vụ, trả lời câu hỏi và ý kiến của bạn, gửi thông báo và thực hiện mục đích thống kê khác.

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Dịch vụ được lưu trữ và sử dụng bởi longky.mobi  để cung cấp Dịch vụ và tính năng cá nhân.

2. Lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật và lưu trữ trên máy chủ của longky . Chúng tôi chỉ xóa thông tin sau khi thành viên yêu cầu hoặc khi họ không còn là thành viên của chúng tôi.

3. Cookie

Cookie là một dạng dữ liệu nhỏ được gửi và lưu trữ trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận, từ chối hoặc thông báo về việc sử dụng cookie. Nếu bạn từ chối cookie, có thể làm hạn chế một số tính năng của Dịch vụ.

Chúng tôi cho phép bên thứ ba hiển thị quảng cáo trên longky.mobi và truy cập cookie của họ trên thiết bị của bạn. Nhưng các bên thứ ba này phải tuân thủ chính sách riêng của họ và chúng không có quyền truy cập cookie của longky.mobi .

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong trường hợp cần thiết để chấp hành quy định pháp luật.

Longky cam kết không cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3

5. Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi hiển thị quảng cáo được lựa chọn trên longky.mobi . Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân khi bạn tương tác hoặc xem quảng cáo. Tuy nhiên, việc bạn tương tác hoặc xem quảng cáo có thể khiến nhà quảng cáo cho rằng bạn đáp ứng tiêu chí hiển thị quảng cáo.

6. Bảo mật và An ninh

Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép và sửa đổi không đúng.

Bạn chịu trách nhiệm giữ bảo mật mật khẩu của mình và không tiết lộ cho người khác. longky.mobi  không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc không tuân thủ các biện pháp bảo mật này.

7. Các trang web của bên thứ ba

Khi longky.mobi  liên kết đến các trang web khác, Chính sách về Quyền riêng tư này không áp dụng. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra Chính sách riêng tư của các trang web đó để hiểu cách họ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.