Free download company of heroes 2 master collection full crack

Tải game Company of Heroes 2 Master Collection full crack miễn phí - RipLinkNerverDie

*
Company of Heroes 2 Master Collection

Company of Heroes 2 là một game chiến lược thời gian thực được phát triển bởi Relic Entertainment và phát hành bởi Sega cho PC.Bạn là một người chỉ huy của Hồng quân Liên Xô trong những giờ phút đen tối nhất của lịch sử, cố thủ trong cuộc chiến tranh tàn bạo để cứu đất mẹ Nga từ những kẻ xâm lược kẻ thù.Đó là năm 1941 và mở đầu những gì sẽ trở thành cuộc xung đột đẫm máu nhất trong Thế chiến II mà kết quả là hơn 14 triệu người thương vong.Chứng kiến cuộc đấu tranh của Hồng quân từ gần như bị đánh bại đã đảo ngược tình thế và chiến thắng đáng kinh ngạc của họ trong cuộc chiến đầy thử thách và tốn kém nhất từ trước đến nay tại mặt trận phía Đông.Chiến thuật quân sự của bạn sẽ quyết định cán cân quyền lực sẽ nghiêng về bên nào trong cuộc xung đột này. Tham gia vào các chiến thuật quân sự, nơi bạn sẽ là một nhà lãnh đạo quân sự và vận dụng sức mạnh của Liên Xô theo cách của bạn để đến Berlin.Tổ quốc đang kêu gọi!, Đây là các DLC có trong bản này: Company of Heroes 2 - Standard Game Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three Color Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - German Commander: Storm Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Armored Assault Tactics Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Commander: Fortified Armor Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Conscripts Support Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Mechanized Support Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Anti-Infantry Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Terror Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Joint Operations Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Lightning War Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Spearhead Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Color Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three Color Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three Color Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Cobblestone West Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Bryansk Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three Color Northwestern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Four Color Belorussian Front Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Field Applied Whitewash Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three Color Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Four Color Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Case Blue Mission Pack Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Mission Pack Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Four Color Belorussian Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Four Color Belorussian Front Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Three Color Ambush Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Four Color Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Four Color Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Color Northwestern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three Color Northwestern Front Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Three Color Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Collectors edition badge Company of Heroes 2 - Faceplate: Studded Company of Heroes 2 - Faceplate: Twisted Gold Company of Heroes 2 - Faceplate: Chainlink Company of Heroes 2 - Faceplate: Engraved Company of Heroes 2 - Map of the Month Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Counterattack Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Industry Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Urban Defense Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Mechanized Assault Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Osttruppen Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Luftwaffe Supply Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Elite Troops Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Partisan Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Tank Hunter Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Encirclement Doctrine Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Makeshift Sand Southern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Makeshift Sand Southern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Makeshift Sand Southern Front Company of Heroes 2 - Southern Fronts Mission Pack Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Bundle Company of Heroes 2 - The Western Front Armies Company of Heroes 2 - German Commander: Close Air Support Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Advanced Warfare Tactics Company of Heroes 2 - TWFA Pre Order Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_okw Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_us Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - US Skin: (L) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (M) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (H) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (L) Winterized US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (M) Winterized US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (H) Winterized US Field Camouflage COH2 - The Western Front Armies: US Forces COH2 - The Western Front Armies: Oberkommando West CoH 2 - US Forces Commander: Recon Support Company CoH 2 - US Forces Commander: Mechanized Company CoH 2 - US Forces Commander: Rifle Company CoH 2 - OKW Commander: Elite Armor Doctrine CoH 2 - OKW Commander: Scavenge Doctrine CoH 2 - OKW Commander: Fortifications Doctrine Company of Heroes 2 - Ardennes Assault Company of Heroes 2 - Ardennes Assault: Fox Company Rangers