Dibs Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự longky.mobi.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Dibs là gì

We want to lớn be the side that clubs are trying to lớn poach players from but at the same time we will have first dibs on the best players coming through.
Her moments of lucidity are random, và each member of the household has revolving dibs on a task they would like her lớn accomplish during these times.
Dibs presents abnormal social behavior by continuously isolating himself, rarely speaking, and physically lashing out at those around hyên.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn tả cách nhìn của những biên tập viên longky.mobi longky.mobi hoặc của longky.mobi University Press xuất xắc của những nhà cấp giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Meaning Of Gain/Get Access To Là Gì Trong Tiếng Anh? Tra Từ Access

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn longky.mobi English longky.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message