Điều khoản dịch vụ (ĐKDV) longky.mobi Giới thiệu

Cảm ơn bạn  đã sử dụng website longky.mobi . Đây là dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến. Để truy cập vào Dịch vụ của longky, bạn có thể cần phải đăng ký tài khoản. Dưới đây là ĐKDV của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn  đồng ý với các ĐKDV này. Chúng tôi yêu cầu bạn  và hiểu kỹ các điều khoản này.

CHẤP NHẬN ĐKDV

 1. Khi bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của longky, bạn  xác nhận rằng bạn  đồng ý tuân thủ ĐKDV này. 
 • Bạn  cũng xác nhận rằng bạn  đã đủ 14 tuổi trở lên, hoặc nếu bạn  dưới 14 tuổi, bạn  có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, và những người này sẽ chịu trách nhiệm về tuân thủ ĐKDV của bạn .
 • Bạn  có thể xem phiên bản mới nhất của ĐKDV bất kỳ lúc nào tại đây. Việc bạn  tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi có bất kỳ thay đổi nào trong ĐKDV sẽ được hiểu là sự chấp nhận ĐKDV mới của bạn .
 • Bạn  có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn  không đồng ý tuân thủ các ĐKDV này hoặc bất kỳ ĐKDV nào trong tương lai mà chúng tôi quy định.
 • Tại longky khi bạn muốn tham gia vào trò chơi không cần đăng ký tài khoản, chỉ cần nhấp chuột là có thể chơi trực tiếp. 

NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG VÀ HÀNH VI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

 1. Một số phần của Dịch vụ cho phép bạn  tải lên thông tin vào Dịch vụ của longky , bao gồm các thông tin trong phần Thông tin Đăng ký thành viên như tên, ảnh đại diện, email, số điện thoại, … Tất cả thông tin bạn  đăng, tải lên, gửi qua email đều thuộc quyền sở hữu và trách nhiệm của bạn . longky.mobi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào mà bạn  tải lên, đăng, gửi qua email, truyền tải hoặc làm cho có sẵn thông qua Dịch vụ, đồng thời không bảo đảm tính chính xác, hoàn toàn hoặc chất lượng của các nội dung đó.

 

 1. bạn  chấp thuận rằng longky.mobi không giám sát nội dung của bạn , nhưng longky.mobi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ nội dung nào của bạn  mà vi phạm ĐKDV hoặc (theo ý kiến của longky.mobi) là không hợp lệ.
 2. longky.mobi không tuyên bố quyền sở hữu nội dung của bạn . Bằng việc gửi nội dung của bạn  tới Dịch vụ, bạn  cấp cho longky.mobi quyền sử dụng trên toàn thế giới, không có phí bản quyền và độc quyền để sao chép, chỉnh sửa và xuất bản nội dung của bạn .
 3. bạn  đồng ý sử dụng Dịch vụ một cách cẩn trọng, thích hợp và hợp pháp, và đảm bảo rằng bạn  không vi phạm luật pháp hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế hoặc bất kỳ quyền nào của các bên thứ ba (bao gồm cả thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác). Đặc biệt, bạn  đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:
 • Tải lên, đăng, bình luận, gửi qua email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, liên quan đến chính trị, tôn giáo, có nội dung thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, căm ghét hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc gây khó chịu.
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn, cán bộ, người hướng dẫn hoặc chủ của longky.mobi, hoặc nói sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn  với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Sử dụng Dịch vụ làm dịch vụ chuyển tiếp đến một trang web khác.
 • Giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi nội dung được truyền qua Dịch vụ để che giấu nguồn gốc của nội dung đó.
 • Tải lên, đăng, gửi qua email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào mà bạn  không có quyền cung cấp theo luật, các quyền hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bí mật được biết đến hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ công việc
 • Tải lên, đăng, gửi qua email, truyền hoặc cung cấp nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ , hoặc quyền bảo mật của bất kỳ bên nào.
 • Tải lên, đăng, gửi qua email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc không được phép, tài liệu quảng bá, “thư rác”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác.
 • Tải lên, đăng, gửi qua email, truyền hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào chứa virus phần mềm hoặc mã, tập tin hoặc chương trình máy tính khác được thiết kế để gây cản trở, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của phần mềm, phần cứng máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Gây cản trở hoặc phá rối Dịch vụ hoặc máy chủ, mạng kết nối với Dịch vụ, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với Dịch vụ.
 • Quấy rối Người dùng khác.
 • Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng khác liên quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm được nêu trong các phần trên; và/hoặc
 • Quảng bá các trang web hoặc dịch vụ không liên quan đến Dịch vụ được cung cấp bởi longky.mobi.
 1. Bạn  thừa nhận và đồng ý rằng longky.mobi có thể giữ lại nội dung của bạn  và cũng có thể tiết lộ nội dung của bạn  theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc giữ lại hoặc tiết lộ đó là cần thiết và hợp lý để: 
 • Tuân theo quy trình pháp lý
 • Thực thi ĐKDV hoặc các điều khoản có thu phí
 • Giải quyết khiếu nại cho rằng nội dung của bạn  vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc 
 • Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn cá nhân của longky.mobi, Người dùng hoặc công chúng.

NỘI DUNG BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT TỚI TRANG WEB KHÁC

longky.mobi có thể chứa nội dung từ bên thứ ba và liên kết đến các trang web khác. longky không xác nhận, tài trợ, giới thiệu hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ Trang web liên kết nào. Trang web liên kết không được kiểm soát bởi longky.mobi, và longky.mobi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc thực hiện quyền riêng tư của Trang web liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn, các liên kết chứa trên Trang web liên kết hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với Trang web liên kết.

CHẤM DỨT

 1. bạn  đồng ý rằng longky.mobi có thể chấm dứt tài khoản của bạn  nếu longky.mobi có lý do để tin rằng bạn  đã vi phạm hoặc không tuân thủ ĐKDV. Sau khi chấm dứt đó, longky.mobi có thể xóa và gỡ bỏ bất kỳ nội dung của bạn  trên Dịch vụ.
 2. longky có toàn quyền sửa đổi hoặc tạm ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) bất cứ lúc nào. bạn  đồng ý rằng longky.mobi không chịu trách nhiệm đối với bạn  hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi hoặc tạm ngừng cung cấp Dịch vụ (trừ trường hợp được quy định tại khoản III đối với các Dịch vụ có thu phí), trừ khi có sự thoả thuận khác giữa longky.mobi và bên thứ ba đó.