Hợp Âm Bb Guitar

Sau khi tham gia học dứt bài Cách tập hợp âm Fa trưởng, có không ít chúng ta những hiểu biết khuyên bảo về hòa hợp âm Bb (Si giáng trưởng) bởi vì cho rằng nó cũng cực nhọc không kém