Linear Algebra Là Gì

*
AxT = C (hoặc TxA=C thì loại cùng cột bố trí ngược lại). hoàn toàn có thể “hiểu” là: A là ma trận cội, T là ma trận biến hóa, C là ma trận dành được sau khi chuyển đổi. Phnghiền nhân ma trận có thể trợ thời xem là phép thay đổi ma trận (transformations).Quý Khách kyêu thích khảo thêm về matrix transformation tại đây nhé (bảo vệ coi chiếc mớ này xong sẽ thấy giáo viên đh người ta dạy nhảm nhí như thế nào):

https://www.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/matrices-as-transformations/v/transforming-position-vector

https://www.khanacademy.org/math/linear-algebra/matrix-transformations

3 Likes rogp10 (rogp10) August 29, 2018, 7:23am #25

H mình new phát âm

Xét trong R^2 thôi.Đầu tiên gồm phxay nhân X = . có với thân thuộc.

Bạn đang xem: Linear algebra là gì

Đang xem: Linear algebra là gì

đại diện đến basis và .Vậy (2, 5) vào basis chế tạo ra vày (2, 7) cùng (1, 8) là:

2*(2, 7) + 5*(1, 8)= (2*2, 2*7) + (5*1, 5*8)= (2*2 + 5*1, 2*7 + 5*8)= (9, 54)Nhưng giả dụ (2, 7) cùng (1, 8) đó lại theo một cửa hàng ko bao gồm tắc, vd như (1, 4) và (3, 2) thì ta yêu cầu viết nó theo cửa hàng chính tắc, tuyệt * .

Vậy đặt A = cùng B = ta bao gồm tích (A*B)*v. Theo tc phối hợp còn rất có thể nhìn theo 1 cách khác là (v vào các đại lý vì chưng B) sống đại lý vị A. Nhưng này lại thuộc là 1 trong vector

*

khá khó khăn tưởng tượng.

Xem thêm: Mini Garden Castor Oil Là Gì, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Dầu Castor Tốt Nhất

Ma trận I gồm 3 vector cột (1, 0, 0) (0, 1, 0) (0, 0, 1) phù hợp thành các đại lý thiết yếu tắc (gọi là mang định) mang đến R^3 (hay thấy (a, b, c) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1))

Đó là với * . Còn * ?

chính là b vector trong R^a. Mỗi vector cột của ma trận bên đề nghị chỉ ra rằng một phương pháp phối kết hợp (linear combination) gần như vector này thành một vector new.

Nếu b #20 đến lắm)

1 Like

Nhân luôn thể nói tới ma trận thì mình muốn hỏi là nhằm 1 phép đổi khác tuyến đường tính bảo toàn khoảng cách/diện tích/… thì điều kiện yêu cầu và đủ là gì?

Về từ bỏ “linear” thì nó gồm cội là “line” cần search nhì thông số của y = mx + b để xấp xỉ một quan hệ nam nữ 2 chiều được hotline là “linear regression”. Nhưng vào Toán thì một hàm h Call là linear có nghĩa là h(x+y) = h(x) + h(y) và h(cx) = ch(x) bên trên toàn TXĐ với với c bất kể. (Và hoàn toàn có thể chứng tỏ trong những hàm số chỉ bao gồm y = mx là thỏa mãn)

Với v trực thuộc R^n và c ở trong R thì ta có tức thì w = cv là 1 trong những hàm linear. Khi phối kết hợp bọn chúng bằng phnghiền cộng thì thu được linear combination. Bản thân một vector cũng chính là linear combination của những vector các đại lý.