LỖI THIS COMPUTER DOES NOT MEET THE MINIMUM REQUIREMENTS FOR INSTALLING THE SOFTWARE

2 Cập nhật: sửa lỗi “The thiết đặt program failed to install one or more device drivers” tạo ra lúc sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software”

Bạn đang xem: Lỗi this computer does not meet the minimum requirements for installing the software

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?fit=300%2C99" data-large-file="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?fit=486%2C161" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1228" src="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?resize=486%2C161" alt="This computer does not meet requirements for installing the software" width="486" height="161" srcset="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?w=486 486w, https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-requirements.png?resize=300%2C99 300w" sizes="(max-width: 486px) 100vw, 486px" data-recalc-dims="1" />

Có vẻ như những cầm cố hệ CPU đời mới Hãng sản xuất Intel chỉ tập trung cải cách và phát triển Driver cân xứng xuất sắc đến nền tảng gốc rễ Windows 10 đề nghị khi bạn cài đặt Hãng sản xuất Intel Graphics Driver bên trên Windows 7, bạn thuận tiện bắt chạm chán thông báo lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software”. Bài viết này lí giải các bạn thủ pháp máy vi tính khiến cho bạn sửa lỗi thiết lập Hãng sản xuất Intel Graphics Driver mang lại CPU Intel Pentium G4560 KabyLake trên Windows 7 (Các cái CPU không giống chúng ta vẫn hoàn toàn có thể áp dụng được khi chạm mặt lỗi này).

Sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software” Khi thiết lập Hãng Intel Graphics Driver trên Windows 7

1. Tải về Hãng Intel Graphics Driver version 15.45.23.4860 đến CPU Hãng sản xuất Intel Pentium G4560 KabyLake

2. Thực hiện bung file để trích xuất các file download đặt


" data-medium-file="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?fit=206%2C300" data-large-file="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?fit=377%2C548" loading="lazy" class="size-full wp-image-1235 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=377%2C548" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="377" height="548" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?w=377 377w, https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=206%2C300 206w" data-lazy-sizes="(max-width: 377px) 100vw, 377px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-1.png?resize=377%2C548&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Giải nén trích xuất những file cài đặt


" data-medium-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?fit=186%2C300" data-large-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?fit=261%2C421" loading="lazy" class="size-full wp-image-1236 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=261%2C421" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="261" height="421" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?w=261 261w, https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=186%2C300 186w" data-lazy-sizes="(max-width: 261px) 100vw, 261px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-2.png?resize=261%2C421&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Tìm cho file igdlh64.inf


" data-medium-file="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?fit=255%2C229" data-large-file="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?fit=255%2C229" loading="lazy" class="size-full wp-image-1237 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?resize=255%2C229" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="255" height="229" data-recalc-dims="1" data-lazy-src="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-3.png?resize=255%2C229&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Cliông xã bắt buộc vào Computer lựa chọn Manager


" data-medium-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?fit=300%2C231" data-large-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?fit=574%2C442" loading="lazy" class="size-full wp-image-1238 jetpack-lazy-image" src="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=574%2C442" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="574" height="442" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?w=574 574w, https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=300%2C231 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 574px) 100vw, 574px" data-lazy-src="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-4.png?resize=574%2C442&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Device Manager -> Standard card VGA Graphics Adapter -> Properties


Xem thêm: Andree Là Ai ? Chất Rap Riêng Biệt Và Tình Trường Phong Phú Andree Là Ai

" data-medium-file="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?fit=270%2C300" data-large-file="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?fit=395%2C439" loading="lazy" class="size-full wp-image-1239 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=395%2C439" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="395" height="439" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?w=395 395w, https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=270%2C300 270w" data-lazy-sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-5.png?resize=395%2C439&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Details -> Hardware Ids


" data-medium-file="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?fit=269%2C300" data-large-file="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?fit=395%2C441" loading="lazy" class="size-full wp-image-1240 jetpack-lazy-image" src="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=395%2C441" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="395" height="441" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?w=395 395w, https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=269%2C300 269w" data-lazy-sizes="(max-width: 395px) 100vw, 395px" data-lazy-src="https://i1.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-6.png?resize=395%2C441&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Lấy thông tin Hardware Ids


" data-medium-file="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?fit=300%2C235" data-large-file="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?fit=544%2C427" loading="lazy" class="size-full wp-image-1241 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=544%2C427" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="544" height="427" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?w=544 544w, https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=300%2C235 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 544px) 100vw, 544px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-7.png?resize=544%2C427&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Cập nhật thêm thông tin bắt đầu vào tệp tin igdlh64.inf


Lưu ý: nhiều người nhìn nhầm nên chỉ sửa số 10 thành số 7 dẫn cho gặp gỡ lỗi “The setup program failed khổng lồ install one or more device drivers” bên dưới. Các bạn cần sửa đầy đủ iKBLD_w10 thành iSKLD_w7

5. Sau Lúc chỉnh sửa file igdlh64.inf, bạn có thể thiết lập Intel Graphics Driver


" data-medium-file="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?fit=300%2C251" data-large-file="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?fit=422%2C353" loading="lazy" class="size-full wp-image-1242 jetpack-lazy-image" src="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=422%2C353" alt="This computer does not meet the minimum requirements" width="422" height="353" data-recalc-dims="1" data-lazy-srcset="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?w=422 422w, https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=300%2C251 300w" data-lazy-sizes="(max-width: 422px) 100vw, 422px" data-lazy-src="https://i2.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/This-computer-does-not-meet-the-minimum-requirements-8.png?resize=422%2C353&is-pending-load=1" srcset="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">Chạy file igxpin.exe để thiết lập Intel Graphics Driver


Video cụ thể các bước thực hiện

Cập nhật: sửa lỗi “The cài đặt program failed khổng lồ install one or more device drivers” tạo ra khi sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software”

Trong vài ba trường hợp Lúc sửa lỗi “This computer does not meet the minimum requirements for installing the software” bạn chạm chán lỗi “The setup program failed lớn install one or more device drivers” hoàn toàn có thể tiến hành theo phía dẫn dưới đây nhằm xung khắc phục

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?fit=300%2C237" data-large-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?fit=533%2C421" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1251" src="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?resize=533%2C421" alt="The setup program failed to install one or more device drivers" width="533" height="421" srcset="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?w=533 533w, https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-1.jpg?resize=300%2C237 300w" sizes="(max-width: 533px) 100vw, 533px" data-recalc-dims="1" />

1. Mở hộp thoại Run (tổng hợp phím Windows + R) nhập gpedit.msc nhằm truy vấn vào Local Group Policy Editor.

2. Truy xuất theo băng thông “Local Computer Policy” -> “Computer Configuration” -> “Administrative sầu Templates” -> “System” -> “Device Installation” -> “Device Installation Restrictions” -> “Prsự kiện installation of devices not described by other policy settings”

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?fit=300%2C211" data-large-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?fit=754%2C530" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1252" src="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?resize=754%2C530" alt="The thiết lập program failed to install one or more device drivers" width="754" height="530" srcset="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?w=754 754w, https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-2.png?resize=300%2C211 300w" sizes="(max-width: 754px) 100vw, 754px" data-recalc-dims="1" />

3. Chọn Disabled chọn OK

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?fit=300%2C278" data-large-file="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?fit=686%2C636" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-1253" src="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?resize=686%2C636" alt="The cài đặt program failed to lớn install one or more device drivers" width="686" height="636" srcset="https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?w=686 686w, https://i0.wp.com/longky.mobi/wp-content/uploads/2018/01/The-setup-program-failed-to-install-one-or-more-device-drivers-3.png?resize=300%2C278 300w" sizes="(max-width: 686px) 100vw, 686px" data-recalc-dims="1" />