Mediocre là gì

a person that is not very good at something or not very good at anything in particular, or something that is not very good:

Bạn đang xem: Mediocre là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú longky.mobi.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


He rendered the utmost service in destroying the exaggerated reputations of the mediocrities of his time, but his judgment was sometimes at fault.
In other words, you have sầu rejected responsibility in favour of solidarity, and you have dismissed solidarity in favour of greed, mediocrity & accounting.
Surely it is not the standardisation of mediocrity but the inechất lượng of individuality which makes for progress.
Institutions which do not change their structure as they grow run obvious risks of loss of personal contacts và mass mediocrity.
Democracy has too often meant the triumph of mass thinking, mass behaviour & a rather dull màn chơi of mediocrity.
Although consensus politics was inherent in it, "in reality this degenerates inlớn compromise và mediocrity".
When they have sầu reached mediocrity in a competitive age, they have sầu had lớn bởi something about it or go out of business.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên longky.mobi longky.mobi hoặc của longky.mobi University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Cái Phản Là Gì - Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn longky.mobi English longky.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語