MUSKETEER LÀ GÌ

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ longky.mobi.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Musketeer là gì

The king infantry can exceed 15,000, including musketeers, foot-artillery, & generally every person connected with that artillery.
Swedish infantry were deployed with six ranks of musketeers khổng lồ the front & five sầu ranks of pikemen behind.
On the battlefield, the musketeers lacked protection against enemy cavalry, và the two types of foot soldier were mixed.
The march continued some đôi mươi m further & halted again for the first and second rows of musketeers to alặng và open fire.
Then the rafts with mounted bamboo towers, crammed with troops và musketeers, slipped past the wreckage, và made it to lớn the wall by the harbor.
Although ultimately originating with the 16th century handgunners và the 17th century musketeers and "streltsy", the term "rifleman" originated in the 18th century.
Các quan điểm của các ví dụ không trình bày cách nhìn của các chỉnh sửa viên longky.mobi longky.mobi hoặc của longky.mobi University Press giỏi của các bên cấp phép.
*

*

Xem thêm: Người Ít Nói Nên Làm Nghề Gì, Top 10 Công Việc Dành Cho Bạn

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn longky.mobi English longky.mobi University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語