Hướng dẫn kích hoạt bản quyền photoshop cs2 "chính hãng"

","product_id":0,"type":0,"date":1277909886,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/3944/213402/cho-to-xin-key-cua-pts-cs2.html","num_reply":6,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"sunflower_bluesea","name":"Quynh Nga","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"libikey.tran
*

Quý khách hàng rất có thể down thiết đặt ở chỗ này :http://tải về.adobe.com/pub/adobe/...CS2_tryout.zip Keygenerator + Post:http://www.megaupload.com/?d=AL6XOHP8 The Password is: Code: Warez-BB.org Cách sử dụng Keygen : -Chạy cài đặt sẽ sở hữu bảng hiện ra:
*
-điền hầu như đọc tin mà bạn có nhu cầu, không có sự việc gì cả , -clichồng vào Install trial , nó sẽ không là phần mềm FULL cho bạn ,chớ lo ngại -Sau lúc chạy thiết đặt ngừng , vào Start/All Programs/Adobe Photosiêu thị CS2
*
-lúc công tác xuất hiện , tất yếu nó vẫn đòi hỏi bạn đặt hàng "NÓ" OK , .

Bạn đang xem: Hướng dẫn kích hoạt bản quyền photoshop cs2 "chính hãng"

*
-Bây h chúng ta đang đem KEYGEN cơ mà bạn down về được để cr*** nó.Hãy có tác dụng 1 cách cẩn thận ,
*
- Msống keyren với lấy serial nhưng nó chuyển với Click vào "activace online" Nó vẫn báo rằng :"activation unsucessful" ,đừng lo , .
*
- lúc đó , hãy nhấn vào "Phone Activation"
*
- Hãy quay lại Keygen và *make sure you never cthua the keygene, as lớn retain your original serial number* Nhập số phone mà lại Photoshop chuyển cho chính mình :
*
- keygen vẫn đua cho bạn "Authorization Code "-loại nhưng bạn sẽ nhtràn lên Photoshop - Sau khi nhập không hề thiếu những ban bố trên, cliông chồng "activation"
*
Quý Khách đã tất cả đầy đủ bộ PHotosiêu thị phiên bản quyền . Chúc các bạn thành công xuất sắc .

Xem thêm: Portable Adobe Photoshop Cs5 Portable Download 70Mb, Adobe Photoshop Cs5 Portable Download


http://tải về.adobe.com/pub/adobe/...CS2_tryout.zip Keygenerator + Post:http://www.megaupload.com/?d=AL6XOHP8 The Password is: Code: Warez-BB.org Cu00e1ch su1eed du1ee5ng Keygene : -Chu1ea1y setup su1ebd cu00f3 bu1ea3ng hiu1ec7n ra: -u0111iu1ec1n nhu1eefng thu00f4ng tin mu00e0 bu1ea1n muu1ed1n, khu00f4ng cu00f3 vu1ea5n u0111u1ec1 gu00ec cu1ea3 , -cliông xã vu00e0o Install trial , nu00f3 su1ebd khu00f4ng lu00e0 phu1ea7n mu1ec1m FULL mang đến bu1ea1n ,u0111u1eebng lo lu1eafng -Sau lúc chu1ea1y thiết lập xong , vu00e0o Start/All Programs/Adobe Photocửa hàng CS2 -Khi chu01b0u01a1ng tru00ecnh mu1edf ra , tu1ea5t nhiu00ean nu00f3 su1ebd u0111u00f2i hu1ecfi bu1ea1n cài "Nu00d3" OK , . -Bu00e2y h chu00fang ta su1ebd lu1ea5y KEYGEN mu00e0 bu1ea1n down vu1ec1 u0111u01b0u1ee3c u0111u1ec3 cr*** nu00f3.Hu00e3y lu00e0m 1 cu00e1ch cu1ea9n thu1eadn , - Mu1edf keygen vu00e0 lu1ea5y serial mu00e0 nu00f3 u0111u01b0a vu00e0 Cliông chồng vu00e0o "activace online" Nu00f3 su1ebd bu00e1o ru1eb1ng :"activation unsucessful" ,u0111u1eebng lo , . - Khi u0111u00f3 , hu00e3y bu1ea5m vu00e0o "Phone Activation" - Hu00e3y tru1edf lu1ea1i Keyren vu00e0 *make sure you never cthua trận the keygen, as khổng lồ retain your original serial number* Nhu1eadp su1ed1 phone mu00e0 Photosiêu thị u0111u01b0a mang đến bu1ea1n : - keygene su1ebd u0111ua cho bu1ea1n "Authorization Code "-cu00e1i mu00e0 bu1ea1n su1ebd nhu1eadp vu00e0o Photoshop - Sau Lúc nhu1eadp u0111u1ea7y u0111u1ee7 cu00e1c thu00f4ng tin tru00ean, clichồng "activation" Bu1ea1n u0111u00e3 cu00f3 u0111u1ee7 bu1ed9 PHotocửa hàng bu1ea3n quyu1ec1n . Chu00fac bu1ea1n thu00e0nh cu00f4ng .","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":1,"id_faq":213402,"user":{"id":1,"login_name":"ngocthanh3","name":"ghjhgj","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"muaxuan33
email.com","name":"Hung Nguyen","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"lymai.marclub.tmu