Toán Tử Xor

Trong thiết kế laptop kỹ thuật số. Phnghiền tân oán bitwise chuyển động bên trên một hoặc các số nhị phân (binary numerals), hoặc các chuỗi kiểu như số nhị phân. Đây là 1 trong những phnghiền toán thù đơn giản với nhanh, được cung ứng trực tiếp vì bộ xử lý (processor). Đôi khi các phép tính bitwise nhanh khô hơn không hề ít so với phép nhân, phnghiền phân chia, đôi lúc nhanh hao hơn đáng kể đối với phép cùng. Các phxay tính bitwise sử dụng không nhiều năng lượng hơn bởi vì nó ít sử dụng tài nguyên ổn.

Bạn đang xem: Toán tử xor


lúc một bitwise AND được thực hiện trên một cặp bit, nó trả về 1 trường hợp cả 2 bit là một, ngược lại trả về 0.
Khi một bitwise OR được thực hiện bên trên một cặp bit, nó trả về 1 trường hợp một trong những bit là 1 trong, trở lại trả về 0.
khi một bitwise XOR được thực hiện trên một cặp bit, nó trả về 1 ví như những bit khác biệt, ngược lại trả về 0.
Java: byte, short, int, long, double.

Xem thêm: Windows 7 Professional Product Key Free 2021, Windows 7 Product Key For All Editions 32

C#: byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, doubleJavascript: double.....
Javascript lưu trữ những số như thể các số chnóng động 64 bit (64 bits floating point numbers). Nhưng những phnghiền toán bitwise được thực hiện bên trên những số nguim 32 bit. Các ngôn ngữ khác ví như Java, C#,.. các phnghiền tân oán bitwise cũng rất được triển khai trên những số nguim 32 bit.
Vì vậy trước lúc tiến hành phnghiền toán thù bitwise với các số bạn cần thay đổi mỗi số thành một dẫy 32 số nhị phân.
Trong Javascript phương thức toString(base) khiến cho bạn chuyển một vài bất kỳ từ hệ cơ số 10 (base 10) sang hệ cơ số khác.

let a = 8;// Base 2 string.console.log( a.toString(2) );// 1000// Base 8 stringconsole.log( a.toString(8) ); // 10// Base 16 stringconsole.log( a.toString(16) ); // 8let b = 218;// Base 2 string.console.log( b.toString(2) );// 11011010// Base 8 stringconsole.log( b.toString(8) ); // 332// Base 16 stringconsole.log( b.toString(16) ); // domain authority

DecimalBinary
500000000000000000000000000000101
100000000000000000000000000000001
5 và 1 = 100000000000000000000000000000001
5 | 1 = 500000000000000000000000000000101
5 ^ 1 = 400000000000000000000000000000100
~ 5 = -611111111111111111111111111111010

Crúc ý: Trong 32 bit, bit thứ nhất được áp dụng nhằm xác định dấu (sign) của số, ví như bit này là 1 trong những tương ứng với vết trừ ( - ), nếu như bit này là 0 khớp ứng với vệt cùng ( + )
*

Tân oán tử Bitwise Left Shift ( console.log( 1073741824
*

*

Chuyển đổi chữ thường xuyên (Lowercase) thanh lịch chữ hoa (Uppercase):


*