Turn down là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use tự longky.mobi.Học những từ bạn cần giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Turn down là gì

*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Những Câu Chuyện Người Việt Định Cư Tại Canada, Không Làm Nail, Làm Hãng, Hái Nấm

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập longky.mobi English longky.mobi University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語