Used For Là Gì

Cấu trúc Used khổng lồ được thực hiện hơi phổ cập trong giờ Anh. phần lớn các bạn thấy sự mở ra của đuôi "ed" hay đoán cụm từ bỏ này nằm trong thì thừa khđọng, nhằm tò mò kĩ hơn, hãy coi ngay trên nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Used for là gì

quý khách đã xem: Used for là gì

I. DỊCH NGHĨA, KHÁI NIỆM USED TO

1. Use to là gì?

Use khổng lồ nếu được dùng đơn chiếc sẽ có được nghĩa là: Từng, đã có lần.

Used to là kết cấu ngữ pháp tiếng Anh được thực hiện nhằm nói đến một sự kiện sẽ xẩy ra trong quá khứ mà không xảy ra vào hiện nay nữa. Hoặc câu hỏi áp dụng cấu trúc use khổng lồ nhằm nhấn mạnh sự khác biệt giữa hiện nay cùng quá khứ.

Ví dụ: I used lớn live sầu in Ha Noi. (Tôi đã có lần sống ngơi nghỉ Ha Noi – cơ mà ngày nay đã không còn nữa).

I didn’t used to stay up late when I was a student (Tôi không từng thức khuya khi tôi còn là một sinc viên – giờ đã vứt kiến thức đó).

> Tđắm say khảo: Cấu trúc would rather


*

2. Cấu trúc Used to

Khẳng định: S + used to + V

Ví dụ:I used to read to the book. (Ngày trước tôi hay xem sách.)We used to go khổng lồ school together. (Ngày trước chúng tôi thường đi học với mọi người trong nhà.)

Phủ định: S + did not + use lớn + V

Ví dụ:I didn"t use to read to lớn the book. (Ngày trước tôi thường không xem sách.)We did not use to go lớn school together. (Ngày trước Cửa Hàng chúng tôi thường xuyên không tới trường với mọi người trong nhà.)

Nghi vấn: Did + S + use to lớn + V..?

Ví dụ:Did you use to read to lớn the book? (Ngày trước bạn tất cả hay đoch sách không?)Did you use lớn go to school together? (Ngày trước chúng ta bao gồm thường xuyên đến lớp bên nhau không?)

Nếu bạn có nhu cầu thừa nhận tứ vấn tđắm say gia những khóa huấn luyện của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và đào tạo và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, cân xứng cùng với từng trình độ của Học viên. Quý khách hàng Hãy đăng ký ngay Tại Đây nhé!

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO

1. Để chỉ kiến thức trong quá khứ

Used to lớn được thực hiện nhằm chỉ thói quen vào quá khứ đọng cùng ko được gia hạn vào hiện thời.

Ví dụ:

- We used to lớn live in Tnhì Binch when I as a child.

- I used to lớn walk lớn work when I was younger. 

2. Tình trạng / tâm lý vào quá khứ

Used khổng lồ được dùng làm biểu thị chứng trạng trong quá khđọng (thường dùng sinh sống thừa khđọng đơn) nhưng mà không thể lâu dài nữa được diễn tả bằng phần đông rượu cồn từ bỏ thể hiện tâm trạng sau: Have sầu, believe, know với like.

Ví dụ:

- I used khổng lồ like The Men but now I never listen lớn them.

- She used to have long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng câu hỏi của Used to: Did(n"t) + subject + use to

Ví dụ:

Did she use lớn work in the office very late at night?

3. Dạng câu hỏi của Used to: Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used khổng lồ với get used to

Did he use lớn work in the office very late at night?

4. Dạng tủ định của Used to: Subject + didn’t + use to

VD: used to lớn, be used to và get used to

– We didn’t use lớn be vegetarians.

– We didn’t use lớn get up early when we were children.

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED TO VÀ GET USED TO

Cấu trúc Be used lớn, Used lớn V, Get used khổng lồ trong tiếng Anh có kết cấu khá tương tự nhau bắt buộc thường hay bị lầm lẫn Khi làm các bài xích tập ngữ pháp. Bài viết tiếp sau đây sẽ giúp đỡ các bạn thuận lợi riêng biệt 3 kết cấu bên trên.

> Cách vạc âm đuôi ed chuẩn như bạn bản ngữ

1. Cấu trúc BE USED TO (Đã quen với)

- Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used khổng lồ + cụm danh tự hoặc ving (trong kết cấu này, used là một tính trường đoản cú cùng to là một trong giới từ)

- Cách dùng

+ Để mô tả ý nghĩa rằng chúng ta đã từng có tác dụng 1 vấn đề nào đấy những lần, sẽ cực kỳ gồm kinh nghiệm tay nghề với bài toán này rồi với không còn không quen hoặc gặp mặt trở ngại cùng với việc này nữa.

Ví dụ:

- I am used to getting up lately in the morning.

- She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used khổng lồ it.

+ Nghĩa ngược trở lại của be used khổng lồ la be NOT used to: lạ lẫm với, không quen với

Ví dụ:

I am not used khổng lồ the new system in the factory yet.

2. Cấu trúc to GET USED TO (Dần quen với)

- Cấu trúc

lớn get used to + V-ing/ noun

- Cách dùng

Được áp dụng nhằm nhấn mạnh văn bản của kết cấu này là việc dần quen thuộc với cùng một vấn đề/vụ việc làm sao đó

Ví dụ:

He got used khổng lồ American food

I got used lớn getting up early in the morning. 

He is used khổng lồ swimming every day

IV. BÀI TẬPhường THỰC HÀNH VÀ ĐÁP ÁN

1. Hoàn thành các câu tiếp sau đây.

Bài tập

1. Liz .... a motorbike,but last year she sold it & bought a oto.

2. We came khổng lồ live sầu in London a few years ago. We .... in Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I .... it when I was a child.

4. Jim .... my best friover, but we aren"t good frikết thúc any longer.

5. It only takes me about 40 minutes to lớn get to work now that the new roadis open. It .... more than an hour.

6. There .... a khách sạn near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in Thủ đô New York, .... to lớn the theatre very often?

Đáp án

1. used to have

2. used to lớn live sầu

3. used khổng lồ eat

4. used to be

5. used khổng lồ take

6. used to be

7. used to lớn use to go

2. Hoàn thành những câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult to lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) lớn school there, but now it"s a factory.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Table Manner Là Gì ? Nghĩa Của Từ Table Manners

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe sầu they are going khổng lồ build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.

Đáp án

1. get used to driving.

2: used khổng lồ go.

3: am still not used to lớn.

4: used to live sầu.

5: am used khổng lồ finishing.

6: never get used to lớn.

7: used to lớn smoke.

8: never used lớn go.

9: am used to lớn driving.

10: got used lớn living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I like it now, but I ____.

A. didn’t use to

B. didn’t used to

2 – I find it hard _____ lớn the dark evenings in winter.

A. used

B. get used

C. lớn get used

3 – It took me a while to lớn get used khổng lồ ____ on a continental keyboard.

A. type

B. typing

4 – I _____ to lớn being spoken to lớn lượt thích that!

A. am not used

B. don’t get used

C. used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. was used to

B. used to

6 – Before I started cycling, I _____ go to lớn work by bus.

A. used to

B. got used to

7 – I haven’t studied for ages and I’m finding it hard khổng lồ get used to _____ every day.

A. study

B. studied

C. studying

8 – I couldn’t _____ used to the food.

A. because

B. get

9 – He never _____ behave sầu lượt thích that.

A. used

B. used to

10 – It’s taking me a long time lớn ____ speaking Norwegian.

A. used to

B. get used to

Đáp án

1. A

2 .C

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

➢  Cấu trúc as long as và đông đảo cấu trúc thường gặp

➢  cấu trúc Each other và những kết cấu thường gặp

Nếu các bạn gồm câu hỏi gì về used to, hãy vướng lại bình luận dưới sẽ được cung cấp thêm nhé.Nhận tư vấn khóa đào tạo phù hợp ngay lập tức hôm nay: